2018-08-09 Förberedelse inför asfaltering

Innan asfalteringen påbörjas skall diken åtgärdas för att avrinning från vägbanken skall vara optimal. Se karta över vilka vägar som påverkas. 

Arbetet planeras påbörjas omkring den 15 augusti och påverkar trafiken lite. Det är viktigt att alla kanske lägger på några minuter i samband med att man skall köra i området.

Styrelsen