2018-08-27 Vägarbete påbörjas

Arbetet med att iordningställa diken kommer att påbörjas måndagen den 27 augusti kl 16.oo. Vid arbetet kommer det att vara något begränsad framkomlighet eftersom arbetet utförs med en grävskopa.
1 – Björnmossevägen 60-66 (först ut)
2 – Björnmossevägen 7-13 (står sedan på tur).
Vi återkommer med mera information när Björnmossevägen är klar.

Datum för asfaltering är inte fastställt.

Styrelsen