2018-09-20 Tung trafik

Asfaltering i Älgeby kommer påbörjas på måndag nästa vecka den 24:e september. I möjligaste mån bör vi undvika att under nästa vecka ha tung trafik som kör på de vägavsnitt som asfalterats om. Detta så att vi minimerar risken för problem under den period som asfalten fortfarande är mjuk.

Styrelsen