2016-06-28 Skadegörelse

Tyvärr har vi fått in uppgifter från flera av våra medlemmar att det är ungdomar som kör vårdslöst på en fyrhjulig motorcykel. Man framför denna på bl.a. vägar, fält och vid badplatsen vid Skären. Skall det inträffa en allvarlig olycka innan detta upphör?

Vid parkeringen mot badplatsen på Björnmossevägen har någon tillgripit en stolpe och kätting som skall förhindra att man kör ned till badet. Stolpen och kättingen anträffades sedan ute på Björnmossen och allt tyder på att den släpats på vägen. Även andra stolpar på parkeringen har man ryckt upp.

Därför beslutade styrelsen att lägga ut stenar istället och detta är nu gjort. Tyvärr har man även flyttat på några av dessa stenar och därför har dessa bytts ut mot ännu större stenar. Detta innebär extra kostnader för vår förening.

Nere vid badbryggan vid Skärens östra sida (mot Björnmossevägen) hade man dragit upp tre (3) av stolparna som håller fast bryggan. Stolparna anträffade i vattnet och sattes sedan upp. Tyvärr upprepades tilltaget några timmar senare då två stolpar hade dragits upp igen och kastats i vattnet.
IMG_7627_Algeby
Foto: Jerker Jansson

Inte nog med detta man har även kastat frälsarkransen på bryggan och dessutom kastat två (2) stycken brandsläckare i terrängen intill badbryggan.
IMG_7625_Algeby
Foto: Jerker Jansson

Är det någon som ser något så kontakta styrelsen så att vi förhoppningsvis kan få ett slut på dessa tilltag.
Observera att händelserna är polisanmälda.

Lämna ett svar