2015-06-13 Årsmöte

Älgeby Samfällighets och Tomtägarförening har idag haft årsmöte men tyvärr sammanföll dagen med kungligt bröllop och det gjorde att deltagande var ovanligt litet.
Arsmöte_150613
Foto: Jerker Jansson

Lämna ett svar