2015-06-16 Ved att hämta

Vill du ha gratis ved så kontaktar du styrelsen så anvisar vi var du kan hämta ved gratis. Du behöver såga upp och transportera hem veden.
Algeby_Ved
Foto: Jerker Jansson

Lämna ett svar