2015-09-27 Klippning av åkrar

Nijas har påbörjat klippning av föreningens åkrar innan vintern är här.
Klippning av Björnmossen
Foto: Jerker Jansson