2015-12-04 Storm och elavbrott

Även Älgeby drabbades av Helga som slog ut elen under cirka en timme och välte minst ett träd. En asp som sett sina bästa dagar räddade elledningarna genom att fånga upp en stor gran som välte i stormen.
Algeby_Storm151204
Foto: Jerker Jansson