2016-01-07 Kall natt

Till slut kom vintern även till Älgeby med både snö och kyla.
Algeby_160107

Foto: Jerker Jansson