2016-03-15 Motorcyklist som förstör

Tyvärr har vi i år igen drabbats av en person som saknar totalt omdöme och kör motorcykel i terrängen runt Skären. Stigen runt sjön är bitvis totalt sönderkörd vilket innebär inskränkningar för den som vill gå runt sjön.
Det är kraftiga skador på trädens rötter av de dubbar som motorcykeln har och han har även kört sönder en stor myrstack.
Den lilla bron som går över bäcken vid Skärens södra sida har kraftiga skador av däcken. Det innebär kostnader för vår förening och detta är inte rätt att alla skall betala för att en person gör som han själv vill. Föreningen kommer att göra en polisanmälan eftersom det är fråga om skadegörelse.
Förstörda rötter, Älgeby

Se flera bilder genom att klicka på nedanstående länkar:
Skador på träbron, Älgeby
Sönderkörda motionsspår, Skären
Sönderkörd myrstack, Skären
Foto: Jerker Jansson