2016-05-18 Nya bommar

Arbetet med att byta ut bommarna vid föreningens tre badplatser pågår. Anledningen till utbytet är att blåljusenheter skall kunna öppna bommarna vid behov.
Den första bommen vid Skären (Björnmossevägen) är nu på plats.
Älgeby_Hemsida_160518
Foto: Gudrun & Jerker Jansson