2016-06-18 Kallelse till ordinarie stämma

Älgeby Samfällighetsförening och Tomtägarförening har skickat ut kallelse till ordinarie stämma till alla medlemmar.
Glöm inte att boka in 2016-06-18 då vi träffas.
Kallelse till Ordinarie stämma 2016-06-18 – Älgeby Samfällighetsförening
Kallelse till Ordinarie stämma 2016-06-18 – Älgeby Tomtägarförening
Välkommen!