2016-07-13 Sommargrill vi Skärens strand

Vi hade tur med vädret eftersom det inte regnade som det gjorde förra året då det kom ett kraftigt skyfall.
Det var cirka 35 som kom ned och grillade det som man hade med sig. Det var både gamla och nya medlemmar som satt och hade det trevligt i några timmar.
Sommargrill_Skären_160713_Bild_1-4
Sommargrill_Skären_160713_Bild_5-6
Foto: Jerker Jansson