2016-07-19 Asfaltering i Älgeby

Föreningen kommer att asfaltera de vägar som har störst behov för att minska kostnader för årligt underhåll som annars måste utföras minst en gång om året.
Detta arbete kommer att ske omkring september för att påverka de boende så lite som möjligt. När styrelsen får ett exakt datum kommer informationen
– att läggas på hemsidan
– att sättas upp på anslagstavlor
– att sättas upp på ”gatupekaren”
Klicka på nedanstående länk för att se vilka vägar som kommer att asfalteras.
Karta över asfaltering 2016