2016-07-19 Karta över borrade brunnar i Älgeby

Vi har sammanställt en karta över de borrade brunnar som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på sina hemsida (www.sgu.se).
Brunnsarkivet tar emot och lagrar information om brunnar enligt lagen om uppgiftsskyldighet (SFS 1975:424, SFS 1985:245). Det innebär att den som borrar är skyldig att lämna uppgifter till SGU.
Nedan ser du exempel på de uppgifter som man hittar om varje borrad brunn.
SGU_Uppgifter om varje brunn
Det är cirka 3-4 månaders fördröjning innan uppgifterna redovisas på Internet. Det finns även de som utför borrningen och skickar in uppgifterna en gång om året. Med andra ord så kan nya borrningar släpa efter ganska länge.

Älgeby – Karta över borrade brunnar
Är uppgifterna fel eller inte registrerade skickar du kopia på ”Brunns- och Borrprotokoll” till kundservice@sgu.se och anger 2016:1691 i ämnesraden. Skicka även en kopia till föreningen så att vi kan uppdatera kartan.. Saknar du handlingen så ber du den som utfört borrningen att skicka protokollet till SGU.