2017-10-16 Information om medlemsregister

Älgeby Samfällighet- och Tomtägarförening har behov att uppdatera föreningarnas adressregister med i första hand följande uppgifter:
– Telefonnummer (både fast och mobil)
– E-postadress
Tyvärr har flertalet medlemmar inte uppdaterat sina kontaktuppgifter vilket gör att det finns ganska många felaktiga uppgifter.
Medlemsmatrikel, Älgeby 2017-10-16

Du kan fylla i nedanstående formulär genom att fylla i det i datorn och sedan skicka det direkt till styrelsen.
Blankett för Medlemsuppgifter 2017
Hoppa mellan fälten med hjälp av TAB-tangenten. Välj även JA eller NEJ på några av uppgifterna.

Skriver man under innebär det att om de nya stadgarna går igenom kan styrelsen skicka ut information digitalt och slipper stora kostnader för papper, kuvert och porto. Skriver man inte under så får man även fortsättningsvis utskick via brev.