2017-03-05 Vägskada vid Jämtlandet

Kör försiktigt vid Jämtlandet där det blivit en kraftig skada i asfalten. Det är stor risk att man får punktering om man kör ned i den.
Älgeby_Vägskada_Jämtlandet
Anmält till Vägverket 5 mars // Jerker