2017-04-19 Info Föreningsstämma & Motioner

Älgeby Samfällighetsförening och Tomtägarförening håller årets föreningsstämmor 2017-06-10 i Magasinet, Älgebygården. Kallelse kommer att skickas ut senare.
Kallelse 2017-06-10
Glöm inte att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda under april månad.