2017-06-10 Föreningsstämma

Då har Samfälligheten och Tomtägarföreningen hållit sina stämmor i Magasinet. Det var ca 60-65 personer som var på Samfällighetens stämma och det var många frågor som kom upp. Stämman avslutades med att Jerker delade ut blommor till Seija Lammasaita, Ann-Charlotte Joswall och Martin Holmberg som slutade.

Seija Lammasaita, Jerker Jansson och Ann-Charlotte Joswall
Foto: Fredrik Pejlert