2017-07-17 AVSTÄNGNING AV SOMMARVATTEN

Arbete med att laga läckor på sommarvatten kommer att ske och då kommer allt sommarvatten att vara avstängt enligt nedan:

ONSDAGEN den 19 JULI mellan klockan 14.00-18.00

När läckorna är åtgärdade kommer vattnet att kopplas på och det kan ske tidigare än planerat enligt Micke.