2017-07-20 Utbyte av brygga på Skären Norra

Idag har Affe, Göran, Leif och Jerker jobbat med att byta ut den yttre delen av badbryggan på Skären Norra. Det var ett tungt arbete med att ta bort den gamla bryggan. Att ett friggolitblock kan vara så tungt var det ingen som trodde men det var inget mot vad träramen vägde.

Den nya bryggan vägde 200 kg och var ganska enkelt att bära ned till vattnet för att sjösätta den.