2017-08-03 Gallring av träd på badplatsen, Skären Norra

Då har Affe och Leif avslutat arbetet med att gallra träd och buskar vid badplatsen, Skären Norra så nu kan alla njuta av solen när man tar sitt morgondopp.

Foto: Jerker Jansson