2017-08-15 Information om fiber

Styrelsen har fått följande information från Eltel Networks Infranet AB angående kommande arbete med fiber:

Vi skall på uppdrag av Skanova åtgärda ett antal telefonstolpar efter en sk linjebesiktning i ert område / samfällighet.
Detta är ett förarbete inför en fiberutbyggnad som görs av annan entreprenör.

Alla prickar är någon form av åtgärd i telefonstolpe. Det mesta är ledningsarbete uppe i stolpen.
Ca 8 punkter måste vi byta stolpen eller kila upp pga de lutar.
Blir det grävning av stolphål på tomtmark / tomtgräns i häck kontaktar vi berörd markägare innan.
Övrigt arbete uppe i stolpe kommer vi endast att knacka på dörren och tala om varför vi är på tomten.

Övrig grävning vid stolpe på er ”allmänna” mark hittar ni i bifogad fil.
Vi kommer även att anmäla detta i ledningskollen för ev utsättning el mm.
Önskar att ni meddelar era medlemmar om att det kommer röra sig ett antal tekniker på vägar och vid arbete ev stolpar på tomter.
Oklart med starttid just nu men det är ju bråttom antagligen nästa vecka eller veckan därpå tippar jag på.

Delförstorad bild