2017-10-27 Oroligt på Björnmossevägen

Tyvärr har vi haft fyra händelser på Björnmossevägen som är oroande
– 2017-07-13 Skadegörelse genom att någon sprayat på en husfasad
(Två yngre grabbar sågs i närheten av fastigheten)
– 2017-08-05 Stöld av solstol
– 2017-10-?? Inbrott i fastighet men troligtvis är inget tillgripet
(Inbrott är troligtvis gjort av någon/några småväxta personer)
– 2017-10-?? Någon/några har släpat ut en av bänkarna i vattnet vid badplatsen.

Därför ber vi att alla är lite extra vaksamma så att det inte händer fler saker.