2017-12-12 Snöplogningen körde igång kl 06.00

Vinterns första riktiga snöfall kom under natten och det är ca 15 cm tung snö som fallit. Plogningen startade redan kl 06 och beräknas ta flera timmar eftersom snön är mycket tung.
Plogningen utföres enligt följande:
1. Infartsvägen från Rialavägen
2. Älgebyvägen (huvudvägen)
3. Björnmossevägen (huvudvägen)
4. Skärenvägen (huvudvägen)
5. Alla små vägar från Älgebyv, Skärenv och Björnmossev. kommer sedan att plogas.

Kör försiktigt eftersom det faller ett lätt regn på de plogade vägarna.