2017-01-01 Medlemsmatrikel

Nu hittar ni även en medlemsmatrikel för Älgeby Samfällighetsförening och som jag uppdaterar minst en gång om året.

Medlemsmatrikel Älgeby 2017-01-01

Medlemsmatrikeln har fortfarande felaktiga uppgifter från flera husägare. Det finns även de som inte lämnat några eller inte uppdaterat sina uppgifter. Är uppgifterna fel var vänliga och skicka uppdateringarna till styrelsen.
– Telefon (bostaden, arbetet och mobil)
– E-postadress
Anledningen är att vi ibland behöver ta kontakt med någon omedelbart vid t.ex: skada på fastigheten.

Uppgifterna skickas till följande e-postadress:
samfalligheten@algeby.se

// Jerker

Lämna ett svar