2019-01-15 Slänga ris

Bommarna till majbrasan är öppna så att man kan slänga ris för flisning. Försök gärna att slänga riset i den bortre änden på den hög som redan finns. Undvik också att slänga annan typ av material som inte skall flisas, t.ex svarta sopsäckar.

/ Styrelsen