2019-07-06 Skadegörelsen fortsätter Skären Södra

Vi har haft det lugnt ca 10 dagar men nu fortsätter skadegörelsen vid badplatsen Skären Södra. De senaste två dagarna har man målat på toaletten med bl.a. blå färg.

Färgen har troligtvis tagit slut för man har sedan fortsatt  skära i bordsskivan med kniv på en av bänkarna.  Man har skurit bort flera bitar på en av bordsbrädorna. Det sistnämnda har troligtvis inträffat de senaste 24 timmarna.

Kostnaden för skadegörelsen börjar bli så stor att det inte är försvarbart att ha kvar bord och bänkar längre.  Vi måste rädda de bänkar som ännu inte är skadade. Därför kommer vi att ta bort dessa så fort som möjligt.

Styrelsen vänder sig till föräldrar som har lite större barn som är ute på kvällar/nätter att kontrollera innehav av kniv.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening / Jerker