2019-08-06 Hundar på badplatserna

Det har kommit in flera klagomål under juli och augusti till styrelsen om att folk har med hundar till badplatserna.

I de trivselregler som föreningens medlemmar gemensamt kommit överens om nämns att man inte ska ta med hundar till badplatserna.

Styrelsen