2019-08-16 Mera skadegörelse Skären Södra

Tyvärr fortsätter skadegörelsen på Skären Södra och enligt uppgift så inträffade detta natten mellan den 15 till 16 augusti. Någon eller några hade kastat ut alla leksaker som barnen hade i ”leksakslådan” som stod nere vid stranden.

Man hade trampat sönder leksaker och locket till ”leksakslådan”. Tyvärr kunde inte lådan stå kvar eftersom barnen kunde skada sig på de vassa kanter som blivit efter skadegörelsen.

Leksakerna är lämnade kvar på platsen.

På platsen har det även funnits två stolar som någon skänkt men nu saknas den ena av dessa. Förhoppningsvis ligger inte den i vattnet och utgör en fara för de badande.

Samma natt var det även stölder ur postlådor i Älgeby och Ekskogen om detta hör ihop vet vi inte.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening / ordf Jerker