2019-08-23 Vem gör så här?

Styrelsen har uppmärksammat att någon/några bytt soptunnor med föreningen.

  • Soptunnan vid Hoven är utbytt mot en mindre (140 liter). 
  • Soptunnan vi Skären Norra är utbytt mot en mindre (140 liter).

Föreningen har betalat för tömning av en soptunna på 190 liter på alla tre badplatserna. Styrelsen har bytt tunnan vid Hoven till den storlek som vi betalar för. Något utbyte vid Skären Norra kommer inte att göras utan abonnemanget kommer att ändras nästa år.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening / Jerker