2019-10-09 Avstängning av sommarvatten

Sommarvattnet kommer stängas av under de närmsta veckorna men allrasenast under allhelgonahelgen. Mer information kommer att publiceras på hemsidan när datum för avstängning är spikat.

Styrelsen