2021-01-23 Stubbtippen stängd

Stubbtippen är stängd. Efter beslut i styrelsen kommer tippen framöver bara användas för stubbar som kommer från samfällighetens mark.

// Styrelsen