2021-03-16 Nedskräpning vid ”Majbrasan” Skärenvägen

Tyvärr är det någon eller några som lämnat aska, löv och plastsäckar där föreningen har lagt upp det som skall flisas.

Det är bara tillåtet att lämna sådant material som kan flisas. Är du tveksam kontakta styrelsen.

Styrelsen