2021-05-12 UPPDATERAD – Intresserad av styrelsearbete?

Tyvärr fick vi inte tag i någon valberedning vid förra årets stämma.

Flera som sitter i styrelsen kommer eller har slutat och därför är det viktigt att vi får in förslag snarast på nya personer. Kontakta Jerker 0764-16 66 67.

  • Jonas – varit vattenansvarig SLUTAT
  • Gudrun – varit medlemsansvarig  SLUTAR SENAST VID STÄMMAN
  • Claudia – varit kassör  SLUTAR VID STÄMMAN
  • Michael – varit sekreterare & vordf  SLUTAT
  • Jerker – varit ordförande & ansv. vinterväg  SLUTAR VID STÄMMAN

Styrelsen måste bestå av minst 5 ledamöter och 1 suppleant.

Vad händer om föreningen inte får ihop tillräckligt många personer?

För att styrelsen ska kunna sköta föreningen och fatta beslut måste den vara beslutsför. Det innebär att det ska finnas tillräckligt många ledamöter i styrelsen. Hur många ledamöter som behövs för att styrelsen ska kunna fatta beslut står i stadgarna.

Om styrelsen inte är beslutsför, eller om föreningen helt saknar styrelse, kan Länsstyrelsen utse en syssloman. Sysslomannen ersätter i första hand den ledamot som saknas, och när det inte finns någon styrelse överhuvudtaget tar sysslomannen över allt styrelsearbete. Sysslomannens främsta uppgift är att se till att styrelsen blir beslutsför.

Sysslomannen får ett arvode för sitt arbete. Länsstyrelsen beslutar vilket arvode sysslomannen ska få, men det är föreningen som betalar ut det.

Styrelsen / Jerker