2021-05-17 Ungdom sökes

Du som är 15-17 år och vill tjäna en slant har möjlighet att hjälpa föreningen.

På flera ställen i Älgeby finns det mindre avtappningsbrunnar längs med vägarna. Föreningen behöver hjälp med att rensa dessa från grus och lera. De flesta är täckta med ett litet cementlock som man måste ta bort. Djupet i brunnarna är ca 30-40 cm.

Skicka ett mail till Samfalligheten@Algeby.se om du är intresserad så kontaktar vi dig.

Älgeby SFF / Jerker