2019-08-07 Parkeringstillstånd & Fullmakt

PARKERINGSTILLSTÅND

Nu har vi fått parkeringstillstånden och vi kommer att ha öppet hus i Magasinet  (ligger bredvid stallet på Älgebyvägen) 

 • 2019-08-10  kl 11oo-13oo för boende i Älgeby (skicka mail – se nedan)
 • Boka tid genom att skicka mail till Samfalligheten@Algeby.se vilken tid som passar. Har ingen bokat tid så kommer det inte att finnas någon från styrelsen på plats.
 • Kvittering av parkeringstillstånd.
 • Glöm inte att ta med legitimation eftersom vi inte känner alla och flera utomstående försöker på alla sätt komma över parkeringstillstånd.
 • Vi har begränsat antal parkeringstillstånd så man kan bara kvittera ut ett (1) för tillfället som är gratis.

FULLMAKT

 • Information om fullmakten
 • Styrelsen måste få fullmakt från samtliga fastighetsägare för att ändra anläggningsbeslutet. Blankett i Magasinet.
 • Anledningen är att
  • Älgebyvägen nr 56-68 saknas i anläggningsbeslutet
  • Älgebyvägen nr 92-102 saknas i anläggningsbeslutet
  • Traktorvägen ändras till gångväg med möjlighet att sätta bom
  • Pumphusvägen ändras till gångväg med möjlighet att sätta bom
 • Hjälp föreningen att spara pengar på porto.