2020-04-13 Motioner till årsmötet

Älgeby samfällighetsförenings årsmöte är planerat till den 13:e juni. Motioner till årsmötet kan skickas in via epost till samfalligheten@algeby.se eller via brev till adressen: Älgeby Samfällighetsförening, 186 97 Brottby.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30:e april.

UPPDATERING 2020-05-12: Stämman är uppskjuten till nytt preliminärt datum 2020-07-18.

Styrelsen