2020-04-16 Motioner till tomtägarföreningens årsmöte UPPDATERAT 2020-05-12

Älgeby tomtägarförening har årsmöte den 13:e juni. Kontakta Mikael Frölund ifall du har motioner du vill ska behandlas på årsmötet (tomt@algeby.se, 076-266 7044).

UPPDATERING 2020-05-12: Preliminärt datum för stämman är 18:e juli. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda innan 15:e juni.