2020-05-12 Årsmöten

Föreningsstämmor för Älgeby Samfällighetsförening samt Älgeby Tomtägarförening är preliminärt planerat att hållas den 18 juli kl. 11.00 i Magasinet.

Stämmorna är uppskjutna från tidigare datum p.g.a. pågående Covid-19 epidemi med förhoppningen att FHM kommer ut med nya rekommendationer som kan medföra att fler medlemmar kan deltaga.

Tomtägarföreningens stämma börjar kl. 11.00 och samfällighetens stämma följer direkt därefter.

Formell inbjudan kommer när datum spikats.

// Styrelsen (Älgeby Samfällighetsförening)