2020-05-22 Gran och tallplantor

Om någon är intresserad av gran och tallplantor så finns det dussintals man kan gräva upp och ta hem. De finns längs med Älgebyvägen i höjd med Magasinet.

Styrelsen