2020-05-22 Tippen avstängd

Man har nu flisat färdigt där Majbrasan tidigare låg m.e.m. Skärenvägen 5. Tyvärr har man lagt mycket som INTE går att flisa. Bl.a. låg det lastpallar, virke, plast, stubbar och en del järn. Det gör att föreningen måste städa upp innan vi kan släppa in någon.

Dessutom är  vägen sönderkörd av flisbilen som körde fast. Arbetet med att återställa vägen pågår.

”Tippen” kommer därför att vara avstängd och vill man lämna material som kan flisas så får man ta kontakt med styrelsen i god tid innan man kommer.

När vi öppnar ”tippen” igen så kommer information finnas på hemsidan.

Styrelsen