2020-06-22 Lågt vattenstånd

Det är lågt vattenstånd just nu så det är viktigt att vi alla är sparsamma med vattnet. Det är inte tillåtet att använda sommarvattnet för bevattning av gräsmattor och ej heller att fylla på eventuella pooler.

Styrelsen