2020-06-22 Nytt datum för föreningsstämmor

Nytt preliminärt datum för föreningsstämmorna för Älgeby Samfällighetsförening samt Tomtägarföreningen är 25:e juli. De sista handlingarna håller precis på att färdigställas och när det är klart så skickas inbjudan ut.

Styrelsen