2020-06-26 Tomtägarföreningen söker frivilliga

Tomtägarföreningen saknar frivilliga för styrelsearbete!

  • Ordförande (1 år)
  • Styrelseledamot fyllnadsval (1 år)
  • Revisor (1 år)
  • Revisor suppleant (1 år)
  • Valberedning (1 år)
  • Valberedning (1 år)

// Valberedningen: Liza 0708-558921, Merja merjaalgeby@gmail.com