2020-07-20 För kännedom

Jag har anmält till Telia att fiberkabel lossnat på två ställen från stolparna.

  • Björnmossevägen mellan 7-9
  • Rialavägen i höjd med Långsjövägen

Man kommer att åtgärda detta inom kort / Jerker