2020-09-11 Dricksvatten avstängt på Skärenvägen

Fredagen den 11 september mellan 13.oo och 16.oo kommer dricksvattnet att vara avstängt på Skärenvägen 2-24 och 7-93 p.g.a. lagning av en läcka.

Tiden är preliminär och avstängningen kan vara kortare.

Styrelsen