2012-12-22 Vinterbilder från Älgeby

Det har fallit mycket snö över Älgeby den senaste tiden och det har gjort att många träd har böjt sig. På några ställen har träden lagt sig på de luftburna ledningarna och det är stor risk att de går sönder.
2012-12-22_Vinterbilder_Algeby
På något ställe har snön knäckt stora grenar som fallit ned och tur i oturen har de inte landat på någon ledning.

Foto: Jerker Jansson

Lämna ett svar