2012-02-13 Besiktning av avlopp

Enligt samtal med Vallentuna kommun har de ca 100 fastigheter kvar att besiktiga och det är fastigheterna på Björnmossevägen.

De gör nu ett uppehåll på grund av kylan men beräknar att komma igång igen i slutet på februari. De beräknar att besiktningen för de kvarvarande fastigheterna tar ca 2 månader.

Just nu skickar de ut påminnelser till de fastighetsägare som inte hört av sig till kommunen. I påminnelsen ger de en tidsfrist på 3 veckor att kontakta dem därefter fattar de ett slutligt beslut och detta beslut går att överklaga.

Vill ni ha mer information kan ni kontakta Nina Lanz på kommunen tel. 08-587 853 63

Lämna ett svar