2012-10-01 Info om avlopp

INFORMATION OM AVLOPPSBESIKTNING

Jag har varit i kontakt med Nina Lans som är miljöinspektör på Vallentuna kommun och hon vill framföra följande information.

Tillsynen av de enskilda avloppen är nu färdig i Garns-Ekskogen. Många fastigheter är redan åtgärdade, en hel del är på gång och andra är inte påbörjade än. Nu följer en tid med uppföljande arbete tills dess att alla bristfälliga avloppsanläggningar är åtgärdade.

Det uppföljande arbetet, för ej åtgärdade fastigheter, fortsätter enligt förvaltningens rutiner:

· Kommunicering om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastigheter som inte inkommit med åtgärdsbesked/tillståndsansökan.

· Förbudet verkställs och skickas ut tillsammans med delgivningskvitto, rekommenderat brev eller delgivningsman.

· Vitesföreläggande är ytterligare ett steg i processen, vilket förvaltningen naturligtvis hoppas på att inte behöva använda.

För frågor om enskilda avlopp är fastighetsägare välkomna att kontakta miljöinspektörerna Anna Winnersjö-Ahlgren, Carl Arrhenius eller Nina Lans på Vallentuna kommuns miljöenhet, tfn 08-587 850 00.

Bifogar en länk till kommunens hemsida där fastighetsägare kan hämta information, ansökningshandlingar etc. http://www.vallentuna.se/sv/invanare/miljo-och-halsa/Miljo/miljoskydd/avlopp/

Med vänliga hälsningar
Nina Lans
Miljöinspektör

Lämna ett svar